Gjørv valgte å trekke seg fra styret etter at hun ble utnevnt til å lede 22. juli-kommisjonen.I likhet med Gjørv er også Bjelland jurist. Hun er i tillegg utdannet bedriftsøkonom og har politisk erfaring fra blant annet bystyret i Stavanger. Den nye nestlederen er fra før styreleder i Stavanger Symfoniorkester.sier Bjelland «vil tilføre NRK viktig kompetanse (...) og kan trekke på variert erfaring fra både offentlig og privat virksomhet i Norge og internasjonalt».