Delingen kan imidlertid føre til at kjønnsstereotypier blir mer utbredt.- De som former politikken bør være klar over at det ikke finnes noen gode studier som tyder på at kjønnsdelte skoleklasser forbedrer elevenes faglige prestasjoner, skriver forskeren Diane Halpern og kollegaene i en ny artikkel i tidsskriftet Science, gjengitt av .Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, er enig i at gutter og jenter ikke bør ha atskilt opplæring.- Disse studiene stemmer med min forskning, sier Nordahl, som i en årrekke har forsket på pedagogikk og klasseromsledelse.Nordahl har ingen tro på generell kjønnsdeling, men åpner for at det i enkelte fag kan være aktuelt.- For eksempel gymtimene, man kan la fysiske gutter få rase fra seg på egen hånd der, sier han.- Det ville være en fallitterklæring å måtte skille jenter og gutter i forskjellig klasser, sier Nordahl.Han mener det er kvaliteten på læreren som avgjør om elevene, både gutter og jenter, lærer godt.- Det som har noe å si er om pedagogene er flinke og tydelige. Generelt er det god pedagogikk og ledelse i klasserommet som gir gode resultater, sier pedagogikkprofessoren