- Hovedfokus er nedbemanning og budsjettinnsparinger for enhver pris, uten å ta hensyn til behandlingskapasitet og kvalitet i pasientbehandlingen. Dette rammer først og fremst pasientene, sier Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt for overlegene ved Oslo universitetssykehus til Aftenposten.Bredeli får støtte av samtlige av de andre klinikktillitsvalgte ved Oslo-sykehusene.
Gigantsykehuset sliter med et overforbruk på 50 millioner kroner i måneden. Helse Sør-Øst krever at sykehuset kutter i utgifter, og sendte for to uker siden informasjon om at de ønsker månedlige rapporter fra klinikklederne ved sykehusene om kostnadskontroll og bemanningskutt.Målet er å kutte 339 nye stillinger i 2011. Da en stor del av pasientene som hadde tilhørt Aker ble overført til Akershus universitetssykehus fra nyttår, forsvant også 1,7 milliarder kroner fra budsjettet til Oslo universitetssykehus.At det er klinikklederne - underlederne - og ikke de øverste lederne som skal rapportere, opplever de tillitsvalgte som et tillitsbrudd fra Helse Sør-Øst.- Vi opplever det som å bli satt under administrasjon. Det som er alvorlig er at de kun er opptatt av rapportering på økonomi og bemanningskutt, og ikke samtidig ber om en oppfølging på pasientsikkerhet og kvalitet, sier Bredeli.Bente Mikkelsen ønsker ikke å kommentere kritikken. Hun viser til styrevedtak om at budsjettene må ned.Styreleder Frode Alhaug peker på sin side på at Oslo universitetssykehus behandler færre pasienter nå enn tidligere, etter at store deler av pasientgrunnlaget ble flyttet til Akershus universitetssykehus.Til Klassekampen sier imidlertid Mikkelsen at Oslo-sykehusene ikke har klart å tilpasse kostnadene til sin nye virkelighet, med færre pasienter og en gigantisk sammenslåing.- De får minst like mye penger per pasient som før fusjonen, og har likevel pådratt seg et stort underskudd. Oslo-sykehusene behandler færre pasienter enn før fusjonen og har ikke tatt ned tilsvarende på bemanningen, sier hun.Hun presiserer at Helse Sør-Øst ikke har satt sparekrav i forbindelse med fusjonen, men tvert imot styrket økonomien med en blanding av lån og tilskudd.