Bæra begynner i fast stilling i Lippestads advokatfirma 10. oktober. De to siste årene har hun vært regiondirektør i Arbeidstilsynet i Sør-Norge, skriver
- Min oppgave blir å bistå sammen med Lippestad for å fylle forsvareroppgavene i straffesaken. Når jeg tiltrer 10. oktober, skal jeg sammen med ham gå gjennom politiets bevismateriale og forberede rettsforhandlingene. Etter det jeg er kjent med ønskes disse gjennomført i løpet av første halvår 2012, sier Vibeke Hein Bæra til NTB.Hun har tidligere jobbet med Geir Lippestad i hans advokatfirma fra 1992 til 1999 og opparbeidet seg da erfaring som forsvarsadvokat. Deretter jobbet hun i Telemark politidistrikt i ti år som både politiadvokat, leder av påtaleenheten, visepolitimester og konstituert politimester.- Det er nok min erfaring fra så mange år i rettspleien på ulike nivåer som gjør at jeg ble oppnevnt som forsvarer. Jeg kjenner Geir Lippestad godt, og vi deler de samme verdiene, sier Bæra, som de siste to årene har vært regiondirektør i Arbeidstilsynet i Sør-Norge, men som nå ser fram til å gå tilbake til advokatgjerningen.Hun ser på det som en stor tillitserklæring å bli oppnevnt som forsvarer, men innrømmer at det ikke bare var en lett avgjørelse å ta.- Jeg har vurdert dette nøye og gått noen runder med familien, men jeg var egentlig aldri i tvil om at jeg måtte si ja til dette oppdraget. Vi er alle berørt av det som skjedde, og det er viktig å kunne bidra til at rettsprosessen blir gjennomført med verdighet. Det skylder vi både ofrene, de pårørende og samfunnet, sier Vibeke Hein Bæra.Oslo tingrett har tidligere også oppnevnt advokatfullmektig Odd Ivar Grøn og advokat Tord Jordet til å bistå den terrorsiktede Anders Behring Breivik. Også Gran og Jordet er ansatt i advokatfirmaet Lippestad.