En undersøkelse gjennomført av bemanningsselskapet Peak i Sverige blant 1.000 ansatte, viser at neste samtlige jobber overtid, skriver di.se.Knappe 3,4 prosent av de spurte svarte at de aldri jobber ut over vanlig arbeidstid, mens så mange som fire av ti svarte videre at de jobbet overtid hver uke.Den vanligste årsaken til overtidsarbeid var pliktfølelse og lav bemanning på arbeidsstedet, skriver nettstedet.For husholdninger med en årsinntekt på over 750.000 kroner var det vanligst å jobbe overtid, samme gruppe er også dårligst på å sikre seg betaling for ekstraarbeidet.