En opptelling Finansavisen har gjennomført viser at 50 personer har tre eller flere styreverv i allmennaksjeselskaper (ASA-selskaper). 22 personer har fire eller flere verv, og av disse er 15 kvinner.- Hvor er de mannlige styregrossistene blitt av?- Det er fortsatt mange mannlige styregrossister, men de har gjerne flere styreverv i AS-er, påpeker Marit Hoel i Center for Corporate Diversity.Hun har i mange år forsket på kvinner i styrer og ledelse.Av de 50 personene som har tre eller flere verv er 30 kvinner og 20 menn.
ReferanserFra ASA til ASMennene lederLes også: - Mild tvang et godt virkemiddelPersoner med 4 eller flere styreverv i ASA-selskaperNavn Ant. styreverv totalt Ant. ledervervPersoner med tre ASA-verv
Innen 1. januar 2008 måtte alle allmennaksjeselskaper ha minst 40 prosent kvinner i sine styrer. Ved innføringen av loven var mange bekymret for at antallet personer som hadde nødvendig erfaring innenfor bestemte bransjer ikke var stort nok, og at det ville føre til styregrossister med svært mange verv.Finansavisens oversikt viser at det nå er først og fremst i de mindre ASA-selskapene at styregrossistene har samlet sine verv.- Årsaken til opphopningen er nok at private selskaper rekrutterer styremedlemmer på referanse fra hverandre, påpeker Marit Hoel.Færre grossisterAllerede i 2008 var det kvinnene som sto øverst på styrepallen med flest ASA-verv. Mimi Kristine Berdal, som også i dag har flest ASA-verv, sto da oppført i ni ASA-styrer. Flere personer hadde åtte eller syv verv.Nå er antallet verv på hver redusert, og antall personer med tre eller flere styreverv i allmennakseselskaper er mer enn halvert.Finansavisens opptelling viser at 50 personer har tre eller flere verv i ASA-styrer, mens antallet i november 2007 ifølge Aftenposten var på 111 personer.En av årsakene til at det er færre personer med mange ASA-verv er at antallet verv er redusert.Det skyldes at svært mange selskaper er omregistrert fra ASA til AS. I dag er det 322 ASA-selskaper. Ved utgangen av 2007, like før fristen for at kvinnene skulle på plass i styrene, var antallet 483 selskaper. Da loven om kjønnskvotering ble vedtatt i november 2003 var det 650 ASA-selskaper.Men selv om de kvinnelige styregrossistene har kapret flest posisjoner, er det fortsatt flest menn som sitter ved enden av bordet som styreledere.Til gjengjeld er det mennene som sitter på flest av styreledervervene. De 22 personene med flest verv har til sammen 17 styrelederverv. De syv mennene deler 11 styrelederstillinger, mens de 15 kvinnene deler på syv lederstillinger. Erik Must har fire styrelederverv alene, mens Kjell Inge Røkke har tre. Mimi Kristine Berdal 7 2 Tone Bjørnov 6 0 Helene Jebsen Anker 6 0 Liv Gisele Marchand 5 0 Marianne Lie 5 0 Erik Must 5 4 Heidi Marie Petersen 5 0Kristine Landmark 5 0Kjell Inge Røkke 4 3Anne Breiby 4 1Øyvin Anders Brøymer 4 1Merete Haugli 4 0John Einar Høsteland 4 0Åse Aulie Michelet 4 1Nini Eugenie Høegh Nergaard 4 0Anette Sofie Olsen 4 1Theresa Comiskey Olsen 4 0Carl Erik Steen 4 0Synne Syrrist 4 1Elin Karfjell 4 0Helge Singelstad 4 2Stig Eide Sivertsen 4 1Cecilie AmdahlMarit ArnstadLeiv AskvigJohan Solbu BraatenHege BømarkNaja DannowBenedicte Heidenreich FossumOle Jørgen FredriksenFinn Berg JacobsenMarianne Elisabeth JohnsenAnnette Beate Wacknitz Malm JustadIngrid Elvira LisnerKristine Markusson MadsenBirger MagnusHelge MidttunLars Even MoeTerje RogneHans Kristian RødOla RøtheSiv Jønland StauboHalvor StenstadvoldKatherine Hatlen StøvringKaren SundMari ThjømøeJon-Aksel TorgersenJens Dag Ulltveit-MoeTorhild WidveyIngrid Beichmann Wiik