- Satt på spissen kan man si at dersom en kvinne opplever en problemfri netthandel er det stor sannsynlighet for at hun vil handle i den samme butikken igjen. Har hun derimot en negativ opplevelse vil lojaliteten være lav, forteller Anne Schøyen, direktør i Bring.Fersk netthandelsrapport viser at kvinner i større grad handler i de samme nettbutikkene enn menn. Kvinner er også mer opptatt av at handelen går problemfritt enn det menn er.Ifølge Schøyen er kvinners kjøpsatferd rent overordnet mer følelsesbasert enn menns kjøpsatferd. Kvinners lojalitet knyttes til opplevelsen av kvalitet og punktlighet i selve kjøpsprosessen.- Dersom en kvinne totalt sett mener en nettbutikk viser kvalitet og punktlighet i alle ledd vil hun trolig velge samme butikk også neste gang hun handler, sier Schøyen.
Netthandelen blir en stadig viktigere del av næringslivet i Skandinavia. I dag handler omlag åtte av ti nordmenn, svensker og dansker på nettet.- Stadig flere handler på internett og andelen kvinner blant netthandlerne øker mest, forteller Anne Schøyen.Hun legger til at nordmenn i større grad enn svensker og dansker handler utenfor sitt eget land.Nesten halvparten av de spurte forteller at de ulike landenes valutakurser har betydning for hvor de handler.Les også: