Ledigheten økte i august

- I løpet av de siste månedene har etterspørselen etter arbeidskraft gått ned, sier arbeids- og velferdsdirektøren.

arbeidsledig.jpg
Kultur

Ledigheten økte svakt i august. At økningen ikke er større skyldes at flere arbeidsledige deltar i arbeidsmarkedstiltak.- I løpet av de siste månedene har etterspørselen etter arbeidskraft gått ned, og flere nye arbeidssøkere har meldt seg til NAV. Samtidig har flere tiltaksplasser bidratt til at ledigheten bare økte svakt i august, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, ifølge en melding.I løpet av august ble det 300 flere arbeidsledige når vi justerer for normale sesongvariasjoner. Tar vi med de som deltar på arbeidsmarkedstiltak er det blitt 1 300 flere som enten er helt ledige eller deltar på tiltak.71 300 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av måneden og arbeidsledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.Ledigheten er fortsatt lavere enn den var for ett år siden. I august i fjor var det 4 800 flere arbeidsledige enn det er nå.Personer med yrkesbakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag samt for ledere, har nå den laveste ledigheten med 1,1 prosent av arbeidsstyrken.Sammenliknet med i fjor har ledigheten gått mest ned blant bygge- og anleggsarbeidere hvor det nå er 21 prosent færre ledige. Blant ingeniører og ikt-personell er nedgangen på 20 prosent og nedgangen blant industriarbeidere er på 15 prosent.Ledigheten blant yrkesgrupper knyttet til offentlig sektor fortsatte imidlertid å stige i august. Økningen var størst blant barne- og ungdomsarbeidere hvor ledigheten økte med 12 prosent. Denne yrkesgruppen har også høyest ledighet med 4,2 prosent av arbeidsstyrken.Færre ledige stillingerDenne måneden var antallet ledige stillinger tre prosent lavere enn i fjor. Nedgangen var størst innen kontorarbeid med 17 prosent og butikk- og salgsarbeid med 15 prosent.Også innen offentlig sektor er det færre ledige stillinger nå enn for ett år siden.For noen yrkesgrupper økte antall ledige stillinger. Økningen var størst innen bygg og anlegg, hvor det i august ble lyst ut 31 prosent flere ledige stillinger enn på samme tid i fjor.Etterspørsel etter arbeidskraft innen ingeniør- og ikt-fag, økte med 13 prosent, og innen serviceyrker og annet arbeid med åtte prosent.Færre ledige unge mennLedigheten blant menn har falt med 12 prosent i løpet av det siste året mens for kvinner har den økt med tre prosent. Blant unge menn mellom 20 og 24 år har ledigheten gått ned med 16 prosent. Ledigheten er fortsatt høy for denne aldergruppen (5,1%).Antallet registrerte ledige i Oslo var i august 2 100 eller 16 prosent lavere enn året før.Oslo var fylket der nedgangen i ledigheten var størst. Deretter følger Sogn og Fjordane med 14 prosent og Sør-Trøndelag 11 prosent nedgang. Sammenliknet med august i fjor har ledigheten falt i 14 fylker og økt i fem.Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane med 2,0 prosent og i Rogaland med 2,1 prosent. Høyest ledighet er det i Telemark med 3,6 prosent og i Finmark med 3,5 prosent.

Nyheter
Kultur