- Norske toppledere lytter ikke

Nær 70 prosent av tillitsvalgte mener bedriften ikke inkluderer ansatte i viktige beslutningsprosesser.

jobb_sjef.jpg

- Det kan få økonomiske konsekvenser for bedriftene, mener forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.Det er Norsk Ledelsesbarometer 2011 som avdekker at tillitsvalgte i norske bedrifter ofte føler seg overhørt av ledelsen. Høstens undersøkelse, som er gjennomført av De Facto på oppdrag fra ledelsesorganisasjonen Lederne, handler om hvordan ansatte har mulighet til å påvirke og gi innspill overfor ledelsen i bedriften. Misfornøyde ansatte Brekke er overrasket over at så mange som tre av fem bedrifter lar være å involvere tillitsvalgte når viktige beslutninger for bedriften skal tas. Det kan være mange slags beslutninger de ansatte ikke blir involvert i, for eksempel endringer av driftsform, som ifølge lov og avtaleverk skal involvere de ansatte. Han mener det er svært verdifullt å ha med de ansatte underveis i en slik prosess.- Ansatte som føler seg ignorert og tilsidesatt av ledelsen, kan gjerne ende opp som umotivert og negativ arbeidskraft, og i ytterste konsekvens kan slik dårlig motivasjon gi negative økonomiske resultater på lang sikt, sier Brekke.Ledelsesorganisasjonen Lederne har tidligere advart mot at en åpen og samarbeidsvennlig bedriftskultur kommer i skyggen av en HR-basert ledelse, hvor målene settes ovenfra, og lederne i liten grad har personlig arbeidserfaring fra, eller har gått gradene i, bedriften. Autoritære ledere Over halvparten av de spurte i årets Ledelsesbarometer, mener ledelsen i sin bedrift er mer autoritær enn tidligere. Rådgiver Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter, som lager Norsk Ledelsesbarometer, mener det her er snakk om en ledelsesstil der et viktig moment er å vise styrke og beslutningsevne. - Det finnes en lederkultur som ikke involverer tillitsvalgte før man selv har bestemt seg. Det å diskutere seg fram til fornuftige løsninger kan for noen ledere oppfattes som svakhet, sier Stugu.Han mener mange ledere vil vise styringsdyktighet, og derfor tar avgjørelser uten at mange er involvert. - Mange ledere er mer opptatt av å legitimere handlingene overfor styret og bedriftens eiere, enn de ansatte. Hvis du som leder har en lite involverende holdning, oppleves dette gjerne som autoritært, sier han.Stugu påpeker at norsk arbeidsliv er delt i to, og at ledelse varierer veldig fra bedrift til bedrift.Utfordrende ledelse Brekke mener en autoritær ledelse kan føre til rekrutteringsutfordringer for mange bedrifter.- I de yngre generasjonene er det mange med et individuelt basert selvbilde, og en autoritær lederstil bidrar ikke akkurat til å fremelske det, sier han, og tror at mange av de beste unge hodene foretrekker involverende ledere. - De fleste arbeidstakerne ønsker å bidra i bedriften, og få en følelse av å ha reell verdi. En ledelse som ikke lytter, er å drive organisasjon basert på et noe negativt menneskesyn, avslutter Brekke.