Finanstilsynet gjorde det torsdag klart at de ønsker å stramme inn for boliglån, ved å øke egenkapitalandelen fra 10 til 15 prosent. Ungdomsøkonom i Fokus Bank, Maria Setsaas, mener dette må følges av økte BSU-rammer.Akkurat somog allerede har påpekt, mener Setsaas at det er de unge som vil bli taperne om forslaget går gjennom. Økonomen påpeker at dette vil skape et klasseskille mellom de som har foreldre som kan hjelpe, og de som ikke har det.- Blir dette forslaget vedtatt kommer man ikke langt i dagens boligmarked som førstegangskjøper, selv om man i hele ungdomstiden har vært flittig BSU-sparer og nådd grensen på 150.000, sier Setsaas i en kommentar.Hun påpeker at en full BSU-konto kun vil gi egenkapital til en leilighet til én million kroner. Uavhengig om forslaget realiseres, råder ungdomsøkonomen de unge til å tenke sparing tidlig.- BSU-sparing er vårt anbefalte spareprodukt for unge, og dette forslaget gjør det enda viktigere å komme tidlig i gang med sparingen. Det kan kanskje være verdt det å droppe en Cafe Latte i uka til fordel for sparekontoen når vi ser hvilken vei Finanstilsynet antyder framover, sier Setsaas.Finanstilsynet er bekymret over økte boligpriser og en voksende gjeldsbyrde i husholdningene. Tilsynet mener derfor at bankene må skjerpe inn utlånspolitikken og stille strengere krav til egenkapital og kundenes evne til å håndtere økt rente.Sjeføkonom i Fokus Bank, Frank Jullum, er ikke like bekymret.- Utlånsveksten i Norge er på drøye seks prosent fra år til år, marginalt høyere enn inntektsveksten. Gjeldsandelene er derimot svært høye og det er dermed ikke rom for noe høyere kredittvekst. Høyere gjeldsgrader vil gjøre husholdningene svært utsatt dersom rentene skulle økes, sier Jullum i en kommentar.- Hovedproblemet er nok uansett at Norges Banks styringsrenter holdes nede av globale renter for å unngå en alt for sterk kronekurs, påpeker sjeføkonomen.