Rema 1000 med Ole Robert Reitan i spissen, Sparebank 1 SMN og Hent er sammen med privatpersonene Gustav Witzøe og Leif Inge Nordhammer aksjonærer i det nystiftede investeringsselskapet, sammen med RBK, skriver Adresseavisen.Witzøe og Nordhammer har begge tilknytning til lakseoppdrettselskapet Salmar, som i likhet med de øvrige tre trønderske selskapene allerede har samarbeidsavtale med Rosenborg. Foreløpig har investorene lagt 15 millioner kroner på bordet. Alle de seks partene har en like stor andel i selskapet.Leif Inge Nordhammer blir trolig styreleder i selskapet som sannsynligvis får navnet Rosenborg Investor AS.Investorene kommer ikke til å gi bort pengene til klubben, men RBK vil få en betydelig større andel ved et eventuelt overskudd i forbindelse med salg enn det klubbens andel i selskapet tilsier.- Dette blir gjort som et bidrag til klubben, slik at de kan styrke laget og hevde seg i toppen av norsk fotball, forteller Nordhammer til Adresseavisen.Han sier investorene ikke vil kreve økt innflytelse.- Nei, overhodet ikke. Og det er RBKs sportslige ledelse som skal bestemme, sier han.Ifølge Bård Benum i Rosenborg-styret vil bidragene fra investorgruppen være et supplement til klubben og ikke erstatte egne kjøp.