- Norges Bank kommer til å holde renten uendret i morgen og vil trolig signalisere at renten vil bli holdt lav svært lenge om det ikke skulle skje et mirakuløst oppsving i verdensøkonomien.Det sier sjeføkonom i Sparebank 1 Gruppen, Elisabeth Holvik, til HegnarKvinner.
Onsdag er det duket for nytt rentemøte i Norges Bank. Ifølge flere eksperter vil sentralbanken holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent.- Norges Bank bør gi tydelig beskjed om at den vil følge utviklingen internasjonalt nøye og at den er klar for å reagere hvis kronekursen skulle bli svært sterk, sier Holvik.Hun mener Norges Bank i forbindelse med rentemøte bør minne om at deres ansvar er å sikre lav og stabil inflasjon.- Ansvaret for å stabilisere norsk økonomi og boligmarkedet er et politisk ansvar. Når Norges Bank nå må holde svært lav rente, øker faren for at både gjelds- og boligprisveksten vil skyte fart.For å forhindre dette bør regjeringen ifølge sjeføkonomen bidra med å føre en strammere finanspolitikk.- Statsbudsjettet legges frem 6. oktober og det bør legges opp til å bruke svært lite oljepenger over statsbudsjettet, sier hun.- Jeg tror Norges Bank vil måtte holde renten uendret i minst to år på grunn av den svake veksten globalt og de urolige tidene i Europas banksektor, sier Holvik.- Uroen i banksektoren vil imidlertid innebære at også norske banker vil få dyrere funding, og dermed kan utlånsrenten stige selv om Norges Bank holder renten uendret, avslutter hun til HegnarKvinner.Katrine Godding Boye, senioranalytiker i Nordea Markets, venter ifølge NTB heller ingen renteendring på møtet onsdag.- Jeg tror Norges Bank avventer situasjonen. Vi vet at den renteprognosen banken hadde i juni ikke lenger er gyldig. Sentralbanken gikk bort fra den rentebanen da renten ikke ble satt opp i august, som banken hadde indikert at den ville gjøre, sa hun i slutten av forrige uke.Nå venter Godding Boye at banken vil lage en ny renteprognose til oktobermøtet.- Vi tror den vil bli ganske kraftig nedjustert i forhold til juniprognosen, uttalte hun.Sjeføkonom i Terra, Jan Andreassen, skiller seg ut blant ekspertene. Han holder en knapp på 0,25 prosentpoeng rentekutt på morgendagens rentemøte.Videre tror Andreassen på enda et kutt før nyttår.Les også: