Hele 37 prosent av søkerne var ukvalifiserte og sjanseløse til å bli tatt opp som studenter.Mange studieplasser sto sist fredag fortsatt ledige etter at det nye studieåret startet opp for flere uker siden, og Norsk Lektorlag mener at pengene kunne vært brukt på bedre måter, skriver VG.- Vi må spørre oss om så mye penger på en offentlig finansiert reklamekampanje heller kunne vært pløyd direkte inn i skolen for å gjøre selve læreryrket enda mer spennende, sier Gro Elisabeth Paulsen, leder i Norsk Lektorlag.Regjeringen brukte de 59 millionene til to storstilte og prisbelønnede reklamekampanjer, men sammenlignet med i fjor var det bare 112 flere som hadde søkt grunnskolelærerutdanning.- Vi hadde håpet at den store innsatsen for å friste flere inn i læreryrket hadde fått større effekt, sier nestleder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet til sitt eget fagblad Utdanning.Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) kaller imidlertid kampanjen for en suksess.- Jeg vil med rak rygg og stolthet si at satsingen på dette har gitt lærerrekrutteringen et løft og yrket en hevet status. Dette har hittil gitt meget gode resultater. Dette er en suksess, sier Aasland.