Nå ligger det an til at Norges Bank holder renten uendret på møtet til uken, og markedet venter at renten i Norge heller kommer til å gå ned enn opp.Etter rentemøtet i juni varslet Norges Bank at renten ved årsskiftet ville være 2,75 eller 3 prosent etter to eller tre økninger i høst. Nå er det ventet at Norges Bank fortsatt lar styringsrenten stå uendret på 2,25 prosent onsdag.Når sentralbanken i oktober legger fram sin neste prognose for renteutviklingen, vil det trolig komme varsel om rentekutt.- I juni la Norges Bank fram en rapport som viste at renten skulle opp i august og antakelig både i oktober og desember. Da vi kom til august, valgte banken å la være å heve renten. Det var basert på redusert vekst utenlands, og at renten hadde falt i andre land. Det er situasjonen nå også, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR Markets.
Etter at den norske krona styrket seg mot andre valutaer i begynnelsen av september, oppsto forventninger til raske rentekutt. Men senere har kronekursen stabilisert seg til et område der den har ligget lenge.- Derfor er ikke forventningene til raske rentekutt så store lenger, sier Aamdal.Katrine Godding Boye, senioranalytiker i Nordea Markets, venter heller ingen renteendring på møtet onsdag.- Jeg tror Norges Bank avventer situasjonen. Vi vet at den renteprognosen banken hadde i juni ikke lenger er gyldig. Sentralbanken gikk bort fra den rentebanen da renten ikke ble satt opp i august, som banken hadde indikert at den ville gjøre, sier hun.- Nå venter vi at banken vil lage en ny renteprognose til oktobermøtet. Vi tror den vil bli ganske kraftig nedjustert i forhold til juniprognosen.Også Godding Boye peker på de endrede utsiktene internasjonalt som grunn til at renteforventningene er snudd i løpet av sommeren.- For Norges del har det ikke vært noen store overraskelser. Det eneste er at pengemarkedsrenten er veldig høy. Den er mye høyere enn det Norges Bank hadde ventet at den skulle være. Men renteforventningene internasjonalt har falt kraftig, og jeg tror Norges Bank nedjusterer sine forventninger til veksten internasjonalt.