Nesten alle sykepleierne ved infeksjonsposten på Ullevål sykehus får et risikotillegg på mellom 26.000 og 35.000 kroner. De eneste som ikke får dette, er de tidligere sykepleierne fra Aker, selv om de jobber side ved side med andre som utfører samme jobb. Flere har sagt opp i protest mot forskjellsbehandlingen, skriver Dagsavisen.- Hvis vi skal jevne ut forskjeller på ett område utenfor tariffoppgjør, vil det kunne skape nye krav om å jevne ut lønnsforskjellene på andre områder. Det vil medføre kostnader som Oslo universitetssykehus ikke har økonomi til å bære, sier Morten Meyer, assisterende HR-direktør ved universitetssykehuset til avisa.Ifølge Meyer tar sykehuset sikte på å harmonisere lønn gjennom hovedoppgjøret i 2012, men han kan ikke garantere at man kommer i mål. Det blir ikke aktuelt å ta de beste ordningene fra alle avtalene og gjøre dem gjeldende for alle.Aker, Ullevål og Rikshospitalet ble slått sammen til Oslo universitetssykehus i 2009, og fra da er de tre sykehusene blitt drevet som ett sykehus.