En ny undersøkelse som er utført for Sparebank 1 Gruppen viser at unges avhengighet av foreldre og familie øker.13 prosent av unge mellom 18 og 30 år bor hjemme hos foreldrene, mot 10 prosent i fjor.
- Tid for kjøpPrisene drar fraHjelp til boligkjøp
- Høye boutgifter gjør at mange unge heller blir boende hjemme på barnerommet enn å skaffe seg egen bolig. Men hvis de har et boligbehov og planlegger å kjøpe seg bolig om et år eller to, bør de heller vurdere å gjøre det nå, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.Flere prognoser peker i retning av en betydelig prisstigning på boliger både neste år og i 2013.Gundersen mener derfor at den som venter med å kjøpe, risikerer å betale en god del ekstra.- Unge som planlegger å kjøpe bolig, men som vil spare mer før de kaster seg ut i markedet, risikerer at prisene stiger raskere enn de klarer å spare. Derfor er mitt råd til unge med et boligbehov at de forsøker å skrape sammen egenkapitalen på 10 prosent og kjøpe nå, sier forbrukerøkonomen.Det er ikke bare den forventede veksten i boligprisene som gjør at det kan være et gunstig tidspunkt nå for unge å komme inn på boligmarkedet.Mange piler peker i riktig retning for unge boligkjøpere. Rentene er lave, og vil trolig være det en god stund framover. Samtidig er inflasjonen lav og det forventes en god reallønnsvekst de nærmeste årene. I tillegg kan unge og nyutdannede normalt forvente en kraftigere lønnsvekst enn andre grupper.- Alt dette tilsier at det er et godt tidspunkt for å kjøpe bolig nå. Jeg vil si at nå er tiden inne for unge som vil etablere seg, bare de har en trygg jobb og klarer å skaffe den nødvendige egenkapitalen, sier Gundersen.Prisstigningen på boliger har vært kraftig de siste årene. Hittil i år har prisene økt med 8 prosent. Det kan forklare hvorfor flere av de unge som har kommet seg ut på boligmarkedet får private lån og økonomisk støtte fra foreldre og familie.Undersøkelsen viser at 17 prosent av unge som eier egen bolig har fått økonomisk hjelp fra familien, opp fra 12 prosent i fjor. 9 prosent av de unge boligeierne har fått privat lån fra foreldrene, mot knapt 7 prosent for et år siden.- Boligprisene er blitt så høye at mange unge nøler med å kjøpe egen bolig. Samtidig er kravet til egenkapital skjerpet. Da er det ikke rart at flere enn før får økonomisk støtte hjemmefra, sier Gundersen.