- Det er tilnærmet stans i markedet for nye børsnoteringer, ifølge børsdirektør Bente Landsnes, melder reuters.Hun forteller at de har flere selskaper som sitter og venter, men at fokus på gjeldsproblematikken i eurosonen, samt svake vekstutsikter gjør at frykten for ny resesjon har økt markant.- Det stopper normalt når det er så urolig, sier Landsnes i forbindelse med Awilco LNGs første noteringsdag på Oslo Axess tirsdag.Selskapet er nummer 11 i rekken som noteres på børsen hittil i år - av disse er syv notert på Oslo Axess.