Den største adopsjonsformidleren i Norge, Adopsjonsforum, anslår at 20-30 prosent av søkerne trekker seg før de har adoptert. For to år siden var frafallsprosenten bare 10 prosent. Årsakene er mange, men ventetiden er en viktig årsak, skriver Stavanger Aftenblad.- Selv om ventetiden er blitt mye lenger nå, oppnår de aller fleste målet sitt, nemlig å få et lite barn hjem til seg, sier daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, til Stavanger Aftenblad.Nedgangen i antall utenlandsadopsjoner er ikke bare et norsk fenomen, dette skjer globalt. Årsaken er at flere store adopsjonsland har strammet inn. Kina har i mange år vært størst på adopsjon, men i 2006 underskrev Kina Haagkonvensjonen om vern av barn og samarbeid ved internasjonale adopsjoner. Dermed forpliktet Kina seg til å forsøke å finne adoptivforeldre innenfor landets egne grenser før man sender barn til utenlandske adoptivforeldre.I mange land vokser dessuten motstanden i opinionen mot å sende barn til adoptivforeldre i andre land. For to-tre år siden var den gjennomsnittlige ventetiden rundt to år for utenlandsadopsjoner. I dag er den mellom tre og tre og et halvt år.