Møtet finner sted på helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsens (Ap) kontor klokka 8 fredag morgen.- Helseministeren vil når hun kommer tilbake fra New York, ha et foretaksmøte med Helse Sør-Øst. Det er viktig med tett oppfølging av de sykehusene som bruker mer enn det Stortinget har bevilget. Sammen med de ansatte må vi finne ut årsakene til at man bruker mer enn det pasientgrunnlaget skulle tilsi, og så gjøre de nødvendige tiltakene, sier statssekretær Robin Martin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.Han sier det er bekymringsfullt at Oslo universitetssykehus fortsetter å bruke mer penger enn det har fått bevilget. Gigantsykehuset sliter med et overforbruk på opp mot 50 millioner kroner i måneden.- Slik som det er nå, hvor Oslo universitetssykehus bruker langt mer enn det de er tildelt, så vil det gå ut over pasientene. Selv om totalsummen er økt kraftig, kan overforbruket til sjuende og sist gå ut over andre sykehus i Helse Sør-Øst, sier Kåss.- Når man flytter på 160.000 pasienter, må ressursene nødvendigvis følge med, sier Robin Martin Kåss.Han mener denne saken dreier seg om grunnleggende prinsipper om likebehandling av sykehusene.- Vi har økt de totale bevilgningene til sykehusene betydelig, men midler som bevilges fra Stortinget, fordeles ut fra prinsipper om rettferdig fordeling. Man kan ikke leve med at noen institusjoner, enten det er sykehus eller andre offentlige virksomheter, bruker mer enn det Stortinget har lagt til grunn. Da går det ut over andre tjenester og sender et helt feil signal, sier Kåss.