Han er også styreleder i interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball (NTF).- Jeg har informert om at jeg ikke ønsker å være kandidat til visepresidentvervet i NFF. Jeg tok beslutningen i sommer, og jeg begrunner den med at dobbeltrollen har vært vanskelig for meg personlig. Man kommer opp i mange interessekonflikter, sier Schulz til Dagbladet.Dermed vil ikke han fortsette i Fotballforbundet. Nyheten kommer 14 dager etter at Paul Glomsaker trakk seg med umiddelbar virkning fra stillingen som generalsekretær. Glomsaker samarbeidet dårlig med fotballpresident Yngve Hallén. Schulz vil ikke si noe om hvordan samarbeidet med Hallén har vært.- Jeg føler det blir feil å kommentere det på det nåværende tidspunkt, sier Schulz.Dagbladet får bekreftet at fotballpresident Yngve Hallén ønsker en ny periode som sjef for norsk fotball. Valgkomiteens leder Ulla Britt W. Kristensen vil ikke svare på om hun har fått inn andre presidentkandidater enn Hallén.