Raskeste vei til høyere lønn

Se hvilken bransje som trekker flest nyutdannede siviløkonomer og hva som gir best økonomisk uttelling.

Publisert 21. nov. 2011 kl. 09.14
Oppdatert 19. mars 2014 klokken 15.42
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 373 ord
spare_penger.jpg

Nyutdannede siviløkonomer - som ble uteksaminert i fjor og som fikk jobb i privat sektor - gikk opp med over 16 prosent i lønn. Det kommer frem i lønnsstatistikk fra Econa - tidligere Siviløkonomene.Gjennomsnittlig årslønn er på 430.054 kroner.Les også: Så mye bør du ha i årslønnBegynnerlønnen er ganske lik - uavhengig av om man starter å jobbe i privat eller offentlig sektor, men lønnsøkningen er raskere i privat sektor. 84 prosent av Econas medlemmer starter karrieren i privat sektor, kun 14 prosent i offentlig sektor.I alderen 25-29 år er gjennomsnittlig grunnlønn - både i privat og offentlig sektor, 466.140 kroner. De under 25 år tjener gjennomsnittlig 418.744 kroner.Etterspurt arbeidskraftØkonomistudenter er etterspurt arbeidskraft. Blant de som gikk siste år på masterstudiet i år fikk 56 prosent jobb før de var ferdige med studiene.Videre viser tallene at det er revisorbransjen som tiltrekker flest nyutdannede. Her starter 18 prosent, etterfulgt av bransjene olje og gass og forretningsmessig tjenesteytelse/konsulenttjenester.De fleste nyutdannede får jobber som controllere, konsulenter og rådgivere. 12 prosent får mellomlederjobber.- Vi tror på et fortsatt godt arbeidsmarked for de med høyere økonomisk utdannelse. Samtidig hadde vi gjerne sett at flere hadde begynt å jobbe i kommunal sektor, der vi vet at utfordringene står i kø, sier administrerende direktør i Econa, Tom Bolstad.Av de studentene som ble uteksaminert fra en utenlandsk skole i år ligger begynnerlønnen i gjennomsnitt 20.000 kroner høyere enn de som har studert i Norge.- Arbeidsgivere verdsetter studier og erfaring fra utlandet. Årsaken til at mange nyutdannede får høyere lønn kan være at mange har hatt internships i forbindelse med sine utenlandsstudier, noe som er mer vanlig i andre land. Internships gir verdifull praktisk arbeidserfaring og økt språk og kulturforståelse, sier Bolstad.Vet lite om betingelserNyutdannedes kunnskaper om sine rettigheter og betingelser er lav. Under halvparten av de spurte som var uteksaminert i fjor og i år - uavhengig av kjønn, vet om de har rett til full lønn under sykdom og svangerskapspermisjon.Samtidig er det over 40 prosent i offentlig sektor (av 2010 og 2011 kullet) som ikke vet hvilken pensjonsform de har. I privat sektor er tilsvarende tall 14 prosent.- Kanskje man i større grad er flinkere til å markedsføre pensjon som et gode når man ansetter i privat sektor, avslutter Bolstad.