- Ikke alle kan bli berømte

Det kan ikke være noe mål i seg selv at alle kunstnere skal bli verdensberømte, mener rektor ved kunsthøgskolen i Oslo.

knudsen.jpg

- Jeg er ikke enig i at Norge utdanner for mange kunstnere, sier Cecilie Broch Knudsen til HegnarKvinner.Rektoren ved kunsthøgskolen i Oslo mener de nye utredningene fra Telemarksforskning ikke kartlegger utviklingen gjennom de siste årene.- Vi vet at det i dag er flere som livnærer seg ved egen kunst, enn for få år siden, sier hun.- For lett å bli kunstner Onsdag skrev DN at kun èn av fem kunststudenter som ble uteksaminert i Norge i 2005 er i dag kunstnere på heltid. Det vil si at 75 prosent eller mer av inntekten stammer fra kunstnerisk arbeid.- Det utdannes altfor mange kunstnere i Norge. Nåløyet er ikke trangt nok, det er for lett å komme inn på kunstutdannelsen i dag, sa kunstsamler Rolf A. Hoff til avisen.Les også: - Utdannes altfor mange kunstnere- En verdi i seg selvBroch Knudsen mener Rolf Hoff har et elitistisk syn på kunst og kunstnerisk utøvelse.- Som utdanningsinstitusjon skal vi ikke bare utdanne de som lykkes i en kunstnerkarriere. Og hvem definerer hva det er, uttaler Broch Knudsen til HegnarKvinner.- Og er det slik at vi absolutt må ha flere kunstnere i toppsjiktet, spør hun og fortsetter:- Det er jeg ikke så sikker på. Det kan ikke være noe mål i seg selv at alle skal bli verdensberømte. Hvis vi tenker slik, undergraver vi også det som er innholdet og verdien av hva en kunstutdanning er, til forskjell fra andre utdanninger. Kunstutdanninger har en verdi i seg selv, utover at man lærer et fag, påpeker Broch Knudsen.- Kritiske årHvordan kan vi få flere kunstnere på heltid?- Gode støtteordninger er selvsagt en viktig forutsetning - ikke minst for nyutdannete kunstnere. Men som utdanningsinstitusjon har vi også et ansvar for å formidle hvilken kompetanse våre studenter har utover de fagspesifikke, som er vesentlige verdier for et demokratisk samfunn, sier Broch Knudsen.Hun mener den første tiden etter endt utdanning for mange kan være problematisk.- Nyutdannede kunstnere har hatt et stipend som de har fått når de er ferdig uteksaminert, men dette vil kulturdepartementet fjerne og heller etablere som et ordinært stipend som du søker på. Da blir det mye større konkurranse og det mener jeg er problematisk.- Det første året er ofte kritisk for en kunstner, sier Broch Knudsen.- Et bedre samfunn Hvem lykkes? Hva må til?Dersom det å 'lykkes' vurderes ut fra et markedsstyrt perspektiv, foreslår Broch Knudsen at man innfører skattefritak på kjøp av kunst, eller gunstige skatteregler for de som er kunstnere.- Forstår man det 'å lykkes' som den internaliserte kunnskapen, som gjør at man ser seg selv som medlem av et større fellesskap, og at ens egne krefter og talenter står i tjeneste for et større felles gode, mener jeg at det er mange kunstnere som bidrar til et bedre samfunn og som slik sett lykkes, avslutter Broch Knudsen til HegnarKvinner.LIK HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!