Ikke regn med julegave fra sjefen

Undersøkelse viser en klar utvikling. Færre får julegave fra sjefen. Se hvem som får minst.

gave_valentines.jpg

- Vi ser en klar utvikling som viser at det blir færre som alltid får julegave fra sjefen sin. Dette kan henge sammen med at stadig flere selskaper velger å gi sitt julegavebudsjett for både ansatte og kunder til veldedige organisasjoner, sier Kristian Fæste, administrerende direktør i Xtra personell.- Det er i så fall en utvikling helt i tråd med en økende trend blant norske selskaper som nå har samfunnsansvar på sin dagsorden i mye større grad enn tidligere, fortsetter han.40 prosentStadig færre får julegave fra sjefen, og i år kan bare 40 prosent regne med pakke under juletreet. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av InFact på vegne av bemanningsselskapet.Tallene fra den årlige arbeidslivsundersøkelsen de siste årene viser helt klart en fallende tendens for andelen som alltid får julegave fra arbeidsplassen. I fjor kunne 42,6 prosent regne med dette, mens i 2009 fikk nesten 45 prosent julegave.Klar verdiprofilFæste mener fordelene ved å vise samfunnsansvar gjennom å la julegavebudsjettet gå til veldedighet er mange.- Kunder og samarbeidspartnere forventer ofte at man viser samfunnsansvar. Dette kan også være med på å gi virksomheten en klar verdiprofil. For mange selskaper kan det være vanskelig å finne akkurat sitt samfunnsansvarsprosjekt og da kan et økonomisk julebidrag til en organisasjon være en god måte å vise samfunnsansvar.- Samtidig kan dette gi engasjement og samhold blant de ansatte ved at de får være med å velge nettopp de sakene de brenner for, opplyser han.Regionale forskjellerUndersøkelsen viser store regionale forskjeller i julegavetradisjonene. Arbeidsgivere i Oslo viser seg å være de minst gavmilde i landet. Her opplyser bare 30 prosent at de alltid får en julegave av sjefen.I Sørøst-Norge er det derimot større grunn til å glede seg. Her mottar hele 49 prosent alltid julegave fra sjefen, noe som er det høyeste tallet i hele landet.Videre viser årets undersøkelse at det er en klar nedgang i alle sektorer - både innenfor det offentlige og private. Med hele 53 prosent er det over dobbelt så mange i privat sektor som alltid får julegaver sammenlignet med offentlig sektor der kun 23 prosent alltid får gaver.I privat sektor kan ansatte innen handel og kontor glede seg aller mest til jul. Her får tre av fire alltid gave.- Det er desidert færrest i offentlig sektor. Her kommer ansatte innen utdanning og forskning aller dårligst ut blant alle. Kun 16 prosent av disse får julegave fra jobben, forteller Fæste.Han syntes ikke det er noen stor overraskelse at ansatte i offentlig sektor kommer dårligst ut i undersøkelsen.- Offentlige arbeidsgivere har ikke store budsjetter til julegaver. Derfor er det viktig at ledere i offentlig sektor finner andre måter å hedre og verdsette sine ansatte på, sier Fæste.