Slik forhandler du med sjefen

Medarbeidersamtalen er viktig for både sjef og ansatt. Lønn bør holdes utenfor. Her får du de beste tipsene.

jagge.jpg

- Still bestandig godt forberedt, sier hodejeger Trine-Lise Jagge til HegnarKvinner.Året er snart omme, og det vil for mange bety ny runde med medarbeidersamtale. Når du møter til en slik samtale er det ifølge Jagge og kollega og karriererådgiver Janne Tufteland i Tennebø & Partners helt essensielt at du får mulighet til å forberede deg godt i forkant av møtet.- Leders ansvar- Du skal på forhånd også ha fått en agenda av din nærmeste leder. Det er din leders ansvar å ta initiativ til medarbeidersamtalen, forteller Tufteland.- Samtalen skal være på et uforstyrret nøytralt sted - gjerne utenfor kontorlokalene, påpeker Jagge.Hovedspørsmålene du kan bli stilt i en slik samtale skal i grove trekk være fokusert rundt arbeidsoppgaver, mål og resultat, arbeidsmiljø og samarbeidsforhold. I tillegg kommer faglig og personlig utvikling.- Hold lønn utenfor- Er det den ansatte eller sjefen som bør ta opp tema lønn? - Vi mener at det ikke bør diskuteres lønn i medarbeidersamtalen, da dette kan ta fokuset vekk fra hensikten med samtalen. Skal temaet lønn tas opp, bør det avtales et nytt møte hvor lønn er eget tema, sier kollegene i rekrutteringsselskapet.Uavhengig av medarbeidersamtalen bør du ifølge Jagge gå frem på følgende måte når du skal be om lønn:- Be om et møte med din leder der agendaen er lønn.- Still godt forberedt og ha klart for deg hvor mye du ønsker i lønnstillegg.Hvor mye er det rimelig å be om? - Det er avhengig av flere faktorer, blant annet; tidsforløpet fra forrige lønnsforhøyelse og hvilket lønnsnivå din stilling ligger på, forklarer Jagge.Hun viser til at lønn skal baseres på fakta, lønnsnivå i bedriften og markedet generelt.- Når du skal be om lønnsforhøyelse, skal du stille godt forberedt. Argumenter for hvorfor du mener du fortjener høyere lønn. Du bør fremme ekstra innsats du har gjort ut ifra stillingen du innehar. Hva er forventet, basert på den lønnen du allerede har? Hvilke arbeidsoppgaver har du utført som er ekstraordinære, fortsetter hodejegeren.- Husk at argumentasjonen skal være fakta basert og ikke følelsesbasert, legger Tufteland til. - Må baseres på tillitHvor ærlig skal man være?- Ærligheten baserer seg på tillit mellom leder og medarbeider. En medarbeidersamtale skal være fortrolig mellom medarbeider og leder. Samtalen skal ikke misbrukes i andre sammenhenger av leder, sier Jagge.- Medarbeidersamtalen må baseres på tillit. Det er først når det er etablert tillit, at en medarbeidersamtale blir virkelig god, føyer Tufteland til.- Gammeldags Thorleif Solstad i Solstad Gruppen mener den tradisjonelle medarbeidersamtalen er gått ut på dato.- Det er jo veldig overfladisk da, å bare møtes sånn som man ofte gjør. Egentlig burde man stikke ut å ta en kaffe eller øl istedenfor. Det er hyggeligere og gir samme resultat, sier han.Skal det være seriøst, må det være gjort et grundig og systematisk forarbeid, mener karriereeksperten.- Det bør heller ikke kalles medarbeidersamtale, det er gammeldags. Man bør heller kalle det for samstemmingssamtale. En samtale mellom sjefen - som representerer organisasjonen og den enkelte som arbeider i organisasjonen. De samstemmer seg på hvordan det går, prestasjon og videre utvikling og vekst, sier han.Typiske spørsmål du ifølge Solstad kan få på medarbeidersamtalen:Hvordan syntes du det går?Er det noe du er misfornøyd med?Hva er du mest fornøyd med?Har du forslag til forbedring?Les også: Slik takler du oppsigelsen