Troen på landets økonomi svikter

Husholdningenes tro på landets økonomi har falt markert de siste to kvartalene.

penger.jpg

Det viser Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2011.Husholdningenes tro på landets økonomi har falt markert de siste to kvartalene, viser Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2011.Selv om troen på egen økonomi holder seg oppe, planlegger nordmenn en kraftig økning i sparingen.- Dette viser at nordmenn flest skjønner at den økonomiske krisen vi opplever internasjonalt også kan smitte over på norsk og egen økonomi, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).Troen på landets økonomi neste år er nå på sitt nest laveste nivå i løpet av de siste 15 årene. Bare høsten 2008, da finanskrisen for alvor brøt ut, var den lavere.På spørsmål om hva folk vil gjøre dersom privatøkonomien blir bedre, svarer over 30 prosent at de vil spare, enten i form av å nedbetale lån eller via tradisjonell finansiell sparing. Dette representerer en markant økning fra forrige kvartal.- Dette er en fornuftig strategi, påpeker Hyttnes, som legger til at det skal en god porsjon selvdisiplin til for ikke å la seg rive med når privatøkonomien blir bedre og boligprisene fortsetter å stige.Det norske forventningsbarometeret faller sesongjustert til 9,7 i fjerde kvartal fra 18,6 i tredje. Indeksen for tredje kvartal er nedjustert fra 22,8.Les også: Slik unngår du dyr julehandel