- Uakseptabelt at kvinner taper

Likestillingsminister Audun Lysbakken vil styrke ansattes rettigheter etter foreldrepermisjon.

lysbakken.jpg

Noen ansatte får dårligere lønnsutvikling og arbeidsvilkår når de kommer tilbake til arbeidslivet etter foreldrepermisjon. Derfor har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt på høring et lovforslag som skal tydeliggjøre rettigheter ved foreldrepermisjon.- Jeg ser svært alvorlig på enhver form for diskriminering av kvinner. Det er ikke akseptabelt at kvinner taper i arbeidslivet når de får barn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i en melding.- Jeg mener at det er behov for tydelige regler om hva arbeidsgiver har lov til å gjøre og ikke gjøre når ansatte tar foreldrepermisjon, fortsetter han.Et av tiltakene som regjeringen varslet i likelønnsmeldingen i 2010 var å gjøre foreldrenes rettigheter etter endt permisjon tydeligere. Departementet foreslår nå en ny lovbestemmelse i likestillingsloven som slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har:- rett til samme eller tilsvarende stilling- rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering- rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkåreneLysbakken fremhever at det er en sammenheng mellom kvinners lønn og fravær fra arbeidet ved fødsel og omsorg for barn. Han mener lovfesting skal bidra til å tydeliggjøre rettighetene og hindre diskriminering.Rettighetene skal gjelde for både kvinner og menn.Høringsfristen er 29. februar 2012