Utsatt for massive overgrep

Fra år 2000 og fram til i dag har 52 barnevernsbarn blitt utsatt for massive overgrep.

barn.jpg

Til sammen 42 offentlig oppnevnte omsorgspersoner, det vil si fosterforeldre og støttekontakter, er i denne perioden dømt for overgrep, viser en kartlegging som Adresseavisen har gjennomført.Tallene er bare toppen av et isfjell, mener førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes.Norske myndigheter har ingen slik oversikt, og avisens tall er dermed det nærmeste man kan komme.Om lag 80 prosent av alle sedelighetssaker blir henlagt. Av sakene som kommer opp for retten, blir cirka 30 prosent frifunnet. Dommene forteller om overgripere som har manipulert og truet spesielt sårbare barn. I mange dommer er det dokumentert manglende tilsyn og oppfølging fra barnevernet.Dommene forteller om et offentlig system som ikke nødvendigvis tar affære selv om det foreligger bekymringsmeldinger og varsling. Ikke engang når barna selv forteller om vold.De siste årene har dommene blitt strengere, viser gjennomgangen. Men noen saker skiller seg ut. I 2004 fikk fosterfaren til en elleve år gammel psykisk utviklingshemmet jente, med mental alder på fire år, 60 dagers fengsel for å ha misbrukt henne seksuelt.I to andre dommer har barnevernet plassert barn hos personer som tidligere er blitt dømt eller mistenkt for seksuelt misbruk av barn.Det foreligger også to dommer der barnevernet har valgt å ikke anmelde sakene. I den ene av disse to sakene har mannen forgrepet seg på to nye barn senere. (©NTB)