Syke kvinner tyr til fettsuging

Undersøkelse viser at syke kvinner ønsker fettsuging mer enn andre.

mage_slank.jpg
Kultur

For første gang er koblingen mellom spiseproblemer og fettsuging blitt undersøkt i Norge, skriver VG.Undersøkelsen ble gjort blant 3500 kvinner i Troms og Finmark. Blant de nærmere 400 som oppga spiseproblemer i undersøkelsen, uttrykte 52 prosent av disse en interesse for fettsuging.- Dette tallet er nesten tre ganger så høyt som for kvinner uten spiseproblemer, der kun 18 prosent ønsker fettsuging, sier stipendiat ved Universitetet i Tromsø, Iiná Márjá Jávo, ifølge avisen.De fleste kvinner med spiseproblemer rapporterer også om overvekt i undersøkelsen, som er en del av Jávos doktorgradavhandling.

Nyheter
Kultur