Ved utgangen av mars var det registrert 67.700 helt arbeidsledige nordmenn, viser foreløpige tall fra NAV.Antallet ledige tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og er ned 6.500 personer, eller ni prosent, fra samme måned i fjor.Dette er i tråd med konsensus.- Til tross for en svak økonomisk utvikling i Europa, har utviklingen på arbeidsmarkedet i Norge hittil i år gått bedre enn ventet. Færre ble arbeidsledige i mars, og etterspørselen etter arbeidskraft har økt, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.Sesongjustert har helt ledige og ordinære tiltaksdeltakere økt med 500 personer i mars.NAV registrerte i februar utlysning av 26.000 nye ledige stillinger, fem prosent flere enn i samme periode i fjor.I løpet av det siste året har ledigheten gått ned i alle fylker, bortsett fra en liten økning i Telemark. Sammenlignet med mars i fjor har antallet registrerte ledige falt mest i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal med hhv. 22 og 18 prosent.Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og Rogaland, begge med 1,9 prosent arbeidsledighet. Ledigheten er høyest i Telemark med 3,6 prosent, og i Østfold med 3,4 prosent.