Flere små barn bor i trafikkfarlige strøk enn tidligere, melder SSB. Likevel er det færre barn og unge som skades eller omkommer i trafikken.
Flest gutter skades
Vel halvparten av barn i alderen 0-5 år har tilgang på trygge lekeområder nær boligen. Samtidig bor 30 prosent av de minste barna i trafikkfarlige strøk. Andelen som bor i trafikkfarlige strøk har dermed økt fra 20 til 30 prosent i perioden 2001 til 2007.Samtidig har antallet barn og ungdom i alderen 0-20 år, som har omkommet eller blitt hardt skadd i trafikkulykker, blitt mer enn halvert i perioden 2001 til 2010. Men av de barna som blir skadd, er gutter overrepresentert, kan SSB opplyse. I 2010 var det dobbelt så mange gutter som jenter i alderen 16-20 år som ble innlagt ved sykehus grunnet skader.