Monica Okpe (41) var klubbleder ved det internasjonale spedisjonsfirmaet DHLs anlegg på Ulven i Oslo.I mai 2011 ble hun avskjediget. Som begrunnelse viste arbeidsgiveren til at hun hadde hatt tre dager med ulegitimert fravær i løpet av tre år, samt en forsoving på 51 minutter.Norsk Transportarbeiderforbund mente at den reelle grunnen til avskjedigelsen var Okpes innsats som klubbleder, og LO reiste sak for Arbeidsretten.6. mars slo Arbeidsretten fast at avskjedigelsen var urettmessig, tariffstridig og ugyldig. Okpe ble tilkjent 340.000 kroner i erstatning og fikk jobben tilbake.Dommen i Arbeidsretten var enstemmig og ble også støttet av NHOs to meddommere. Nå har NHO likevel anket dommen, skriver ABC Nyheter.NHO hevder at dommen lå utenfor Arbeidsrettens myndighetsområde og at den derfor må oppheves. (©NTB)