Kjøll ønsker at foreningen skal vise at friluftsliv er god folkehelse, og setter seg mål om å doble medlemstallet.- Myten om spreke nordmenn står for fall. Med de helsemessige utfordringene vi som nasjon står overfor, kan friluftsliv DNT tilrettelegger for bety en forskjell. Vi er 57 foreninger preget av entusiasme og turlidenskap. Vårt tilbud er selve veien til helse, og vi er klare til å gjøre en betydelig innsats, sier hun.I talen til landsmøtet la Kjøll vekt på Turistforeningens rolle som pådriver for å ta vare på naturen.- I lys av den store folkehelseutfordringen blir det enda viktigere å sikre verdifulle turområder, sa hun.Styrelederen oppfordret samtidig regjeringen til å vise ansvarlighet slik at vind- og vannkraftutbygging ikke skader naturen.Kjøll overtar etter Tom-Ivar Bern. Hun har lang fartstid fra foreningen både som turleder og styremedlem og har også bred bakgrunn fra næringslivet.