Eva Joly mottar Sofieprisen 2012 for å synliggjøre koblingen mellom korrupsjon og fattigdom, klimaendringer og miljø-ødeleggelser.Det er miljøvernminister Bård Vegar Solhjell som vil overrekke årets Sofiepris, som er den 15. i rekken. Prisen vil overekkes i en festforestilling i Gamle Logen i Oslo, og er på 100.000 dollar, tilsvarende i overkant av 600 000 kroner.
- Kampen mot korrupsjon er en kamp for utvikling. Det er ikke mulig å bekjempe klimaendringer og miljø-ødeleggelser så lenge en har skatteparadiser og hemmelighold, sier Joly.Hun tildeles årets Sofiepris for sin langvarige og modige innsats mot korrupsjon - en kamp som også har medført store personlige omkostninger.Som forhørsdommer i Frankrike på 1990-tallet avslørte Joly Frankrikes største korrupsjonsskandale, Elf Aquantaine. Joly mottok flere dødstrusler og måtte ha livvakter.Til tross for motstand har hun fortsatt å søke maktposisjoner der hun kan bruke sine erfaringer og realisere sine ideer. I perioden 2002-2009 jobbet hun i Norge som spesialrådgiver for den norske regjeringen, der hun ledet det norske antikorrupsjonsarbeidet, og deretter i Norad med å bekjempe korrupsjon i utviklingsarbeidet.Joly initierte Pariserklæringen mot korrupsjon og etablerte et internasjonalt nettverk av korrupsjonsjegere.I 2009 var hun spesialrådgiver for islandske myndigheter i forbindelse med landets bank- og finanskrise. Samme år ble hun medlem av Europaparlamentet, hvor hun leder Utviklingskomiteen. I år var hun miljøpartiet De Grønne sin presidentkandidat til presidentvalget i Frankrike."Eva Joly er en modig, fremsynt og viktig inspirator for anti-korrupsjonsjegere, miljøforkjempere og politikere verden over", mener Sofiepris-juryen.Sofieprisen er en internasjonal pris (100.000,00) for miljø og bærekraftig utvikling som deles ut i midten av juni hvert år. Den ble opprettet for å inspirere personer som arbeider for en bærekraftig fremtid.Prisen ble opprettet i 1997 av forfatteren Jostein Gaarder og hans kone Siri Dannevig