Nordmenn gjennomførte 4,9 millioner reiser i løpet av 1. kvartal 2012. Det er åtte prosent flere enn i samme kvartal året før.Årsaken er den store økningen i antall feriereiser til utlandet, som økte med 17 prosent.Vi hadde i alt 22,6 millioner overnattinger på reisene våre i 1. kvartal 2012. Det er 22 prosent flere enn i samme kvartal året før. Med totalt 4,9 millioner reiser hadde hver reise i gjennomsnitt 4,6 overnattinger.En gjennomsnittlig innlandsreise hadde 2,7 overnattinger, mens utenlandsreisene i gjennomsnitt var på 7,7 overnattinger dette kvartalet.Fly ble brukt på 47 prosent av reisene i 1. kvartal 2012, mens bil (private og leide kjøretøy) ble brukt som hovedtransportmiddel på 39 prosent av turene våre.