- Det er en stor grad av uro og turbulens i markedene. Men vi bekymrer oss ikke for norske husholdninger. Det sier Gunn Wærsted, konserndirektør i Nordea til VG.Hun kaller situasjonen i eurosonen utrolig krevende.- Det er vanskelig å få overblikk, og vanskelig å se utgangen av denne situasjonen. Dette er en unntakstilstand som allerede har vart tre-fire år. Hver gang det ser ut til at tåken letter så kommer nye, negative overraskelser.Likevel sier Wærsted at hun er optimist.- Alle er tjent med å finne en løsning, og kostnadene ved en full krise er så høye at jeg mener man vil sette inn meget store krefter på å unngå en slik situasjon.Wærsted spår at vanlige forbrukere vil gå forholdsvis klar av krisen.- I norsk økonomi bekymrer vi oss ikke for husholdninger og boligmarkedene. Det er eksporten som er den utsatte næringen, avslutter hun.