Amerikanske myndigheter har bedt regjeringen i Beijing fortelle hva som skjer med Cao Ruyi. Ifølge forkjempere for menneskerettighetene vil hun bli tvunget til å ta abort lørdag, med mindre hun betaler en stor bot.Boten er satt til 150.000 yuan, som tilsvarer nesten 142.000 kroner og er et svært høyt beløp etter kinesiske forhold. Boten betegnes offisielt som «et gebyr for sosial byrde» som Cao Ruyi og hennes mann angivelig påfører det kinesiske samfunnet ved å sette barnet til verden.- Vi legger ikke skjul på at USA er sterkt imot alle sider ved Kinas bruk av makt for å redusere antallet fødsler. Denne motstanden gjelder tvangsaborter og tvangssterilisering, sier det amerikanske utenriksdepartementets talskvinne Victoria Nuland.Kina har siden 1980 nektet de fleste familier å få mer enn ett barn, som ledd i arbeidet med å bremse befolkningsøkningen i landet. Det kan gjøres unntak for ektepar på landsbygda og for medlemmer av etniske mindretall. (©NTB)