En undersøkelse gjennomført av Kapital viser at fire år etter kvoteringsloven er fire av ti styrerepresentanter i ASA-selskaper kvinner, mens knappe 6,5 prosent av daglige ledere i ASA-selskaper er kvinner.Sosiolog og forsker ved Institutt for Samfunnsforskning, Mari Teigen, mener Kapitals funn viser at kvoteringsordninger fungerer, men bare på avgrensede felt, både i politikken og i næringslivet.- Det er lite som tyder på at kvotering fører til mer likestilling i hele sektoren, sier forskeren til Kapital. Hun får støtte av kjønnsforsker og lederutvikler i Gender Consulting, Anne Grethe Solberg.- Det er åpenbart at kvotering isolert sett er det tiltaket som gir best resultater likestillingsmessig, i og med at det i hovedsak kun er innen politikk og ASA-styrene vi har tilnærmet kjønnsbalanse i Norge. At loven (red.anm.: kjønnskvoteringsloven) har hatt noe form for ringvirkninger ser vi imidlertid svært lite til ifølge Kapitals funn, sier Solberg og fortsetter;- Slik sett kunne kvotering av kvinnelige ledere vært en god løsning, men jeg skulle heller ønske at selskapene kunne legge om rekrutteringstaktikken sin og lete bedre.(Kilde: Kapital nr.10 2012)