Meglerhus om redningspakken

- Vår vurdering er at den spanske redningspakken er et skritt i riktig retning, selv om det umiddelbart er klart at den ikke er tilstrekkelig til å løse gjeldskrisen, understreker Handelsbanken.

Veien hit
Ida Wolden Bache, analytiker i Handelsbanken, minner om at problemene i den spanske banksektoren, som ble rammet hardt av kollapsen i eiendomsmarkedene i kjølvannet av finanskrisen, har vært kjent lenge.- At det nå foreligger en plan for å rekapitalisere de svakeste bankene er derfor positivt, og det var viktig at planen ble annonsert før det greske parlamentsvalget førstkommende søndag, sier Wolden Bache.- Redningspakken på 100 milliarder var også større enn det mange hadde ventet på forhånd. Når markedsreaksjonen likevel ikke er positiv har det trolig sammenheng med at det fortsatt er mange detaljer rundt redningspakken som ennå ikke er på plass, sier analytikeren.- For det første er det usikkert om pengene vil komme fra det midlertidige stabilitetsfondet (EFSF) eller det nye permanente fondet (ESM) som etter planen skal være på plass fra 1. juli. Dersom den sistnevnte løsningen velges vil de offisielle kreditorene formelt få fortrinn foran de private långiverne ved et eventuelt mislighold, sier Wolden Bache.- Det er usikkert når pengene vil bli gjort tilgjengelig for det statlige spanske restruktureringsfondet (F.R.O.B) som lånene skal kanaliseres gjennom og hvilken form rekapitaliseringen vil ta, sier analytikeren.- Foreløpig er det heller ikke kjent hvilke betingelser långiverne vil stille, selv om de altså ikke skal innebære krav om budsjettkutt eller strukturelle reformer utover det som allerede er avtalt med EU-kommisjonen, avslutter Ida Wolden Bache.