Ali Faraji-Rad har i sin doktorgradsstudie ved Handelshøyskolen BI gjennomført flere eksperimenter for å finne ut om vi lar oss påvirke mer av folk som ligner oss selv enn av personer som er ulik oss selv. Det skriver.Og konklusjonen er klar. Når vi velger med hjertet, lytter vi til de personene vi ligner mest.Felles for eksperimentene Faraji-Rad foretok, var at deltakerne ble bedt om å forestille seg at de skal reservere et hotellrom på nett, og at de leser en anmeldelse av hotellet de vurderer å bestille. Deltakerne fikk så lese en negativ omtale av hotellet.De fikk samtidig se en profil av anmelderen. Profilene var utformet for å skape en følelse av likhet eller ulikhet med deltakeren i eksperimentet.- Deltakerne påvirkes mer av anmeldere som ligner seg selv enn av anmeldere som er ulike. Forskjellen er størst når vi baserer valget av hotell på følelser og ikke logikk, fremholder Faraji-Rad.Han legger til at vi oftest baserer oss på følelser når vi skal fatte beslutninger om nær fremtid.