Fem år etter at kosmetikkgründer Hilde Midthjell solgte livsverket Dermagruppen for en halv milliard kroner, kan man fortsatt høre latteren hennes i gangene på vei til banken. Det samme kan ikke sies om kjøperne, eiendomsinvestor Christian Ringnes og NSV Invest, skriver Finansavisen.De siste tre årene har Dermagruppen levert samlede underskudd på nær 87 millioner kroner. Avskrivning av goodwill fra den klekkelige kjøpesummen og en betydelig gjeldsbyrde gjør ifølge avisen at lønnsom drift hittil har vært en fjern drøm for de nye eierne.Ringnes betalte selv oppunder 400 millioner kroner for 80 prosent av selskapet i 2007. Investeringsselskapet NSV Invest, der Ringnes er aksjonær, kjøpte de resterende 20 prosent av Midthjell i 2009.Dermagruppen har fortsatt ikke levert regnskap til Brønnøysund for 2011, men i notene til NSV Invests årsregnskap kommer det frem at kosmetikkonsernet tapte nye 33,2 millioner etter skatt i fjor.