- Det er et stort potensial for å bruke spill i læring. Vi er bare i startgropa for hvordan det bør gjøres. Foreløpig har det blitt forsøkt med vekslende hell, sier prosjektleder ved Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU), Jørund Høie Skaug til Dagbladet.Hun nevner spill som 'Global Conflict', som er brukt i samfunnsfag. Det går ut på at spilleren får i oppdrag å intervjue folk i vanskelige områder.- Dette er et bra utgangspunkt for læring, sier Høie Skaug til avisen.Videre trekker prosjektlederen frem 'Minecraft', som hun mener kan øke interessen for ingeniørfag. Spill som inneholder skyting mener hun imidlertid er noe som egner seg dårlig.