Brodtkorb ønsker flerkultur på Ullern

Tror det er negativt for barna at det ikker er et mer mangfoldig miljø i området.

Julie M Brodtkorb - Foto: Finansavisen

Bystyrerepresentant og Ullern-beboer Julie Bordtkorb mener det er negativt for barna hennes at det ikke er et mer flerkulturelt miljø i området.- Det er noe positivt med alle våre 15 bydeler, som har ulike særpreg og fordeler. Men jeg mener at det er synd at barna mine ikke får den kompetansen det er å vokse opp i et flerkulturelt miljø, sier Brodtkorb (H) til Aftenposten.Hun synes ikke Oslo er en delt by.- Oslo er en mangfoldig by, der hver av bydelene har sine utfordringer. De politikerne fra venstresiden som argumenterer for at Oslo er en delt by, stigmatiserer hundretusner som trives der de bor, sier hun.Statistikker over skoleresultater, inntekt, sosialhjelp, uføre, levealder og andre levekårsforhold viser et svært tydelig skille mellom østlige bydeler og vestkanten. Brodtkorb mener det ikke er et spørsmål om bydeler er bra eller dårlige.- Hvis vi har en rusmisbruker på Grønland eller Sagene, er ikke problemet at han bor på Grønland eller Sagene. Problemet er rusmisbruket, og da må han få hjelp til å takle det som er problemet, sier Brodtkorb.På spørsmål om hva hun vil gjøre for å motvirke et ensidig miljø på Ullern svarer Høyrepolitikeren:- De flerkulturelle i området må trives, slik at Ullerns rykte kan spres. For å gjøre noe med boligprisene, må det bli mer attraktivt å bo i øst, slik at flere får lyst til å bo der og boligprisene øker. Da vil de synke på vestkanten, forklarer hun.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!