Derfor er HR-avdelingen viktig

Ekspert på Human Resources, professor ved Universitetet i Michigan og partner i RBL Group, Dave Ulrich, forklarer hvorfor gode HR-avdelinger sikrer fremgang.

Foto: Scanpix

Professor, ekspert på Human Resources og forfatter av boken "HR from the Oustide In", Dave Ulrich har forsket lenge på hvorfor en god HR-avdeling sikrer bedrifter fremgang.- Forretnings- og næringslivsledere står stadig overfor nye utfordringer og omstillinger. Enten de må tilpasse seg konjunkturer, nye kunder eller investorer. De har et ansvar for å tilse at det de sier faktisk kommer til å skje. HR-avdelingen skal virkeliggjøre, følge opp og gjennomføre, oppsummerer Ulrich i et intervju med Forbes.Her avslører han tre oppgaver som er HR-avdelingens aller viktigste.- Det er tre ting som er viktig å ha i fokus når man jobber med HR, sier Ulrich og fortsetter;- Talent: Har vi kompetansen, engasjementet og muligheten til å hente frem talentet i våre medarbeidere?- Kultur: Har vi den riktige strukturen som organisasjon for å forme en identitet utad og et felles atferdsmønster innad?- Ledelse: Har vi ledelse som fokuserer på de rette tingene?Ulrich oppsummerer;- HR-avdelingens viktigste oppgave er å være selskapets arkitekt for talent, kultur og ledelse - som hjelper selskapet å levere i tråd med hva de lover.