- Fet fisk kan være farlig for små barn

Fet fisk kan være farlig for foster og på sikt få følger for barns helse.

Foto: Scanpix

Forskere har i en stor europeisk undersøkelse påvist at gravide som har høyere nivåer av miljøgiften PCB (polychlorinated biphenyls) i blod og melk, får barn med lavere fødselsvekt. Dette kan på sikt kan gi konsekvenser for barnets helse, skriver Vårt Land.I Norge er det først og fremst fet fisk som laks, makrell, kveite og ørret som inneholder PCB.- Vi har ikke gått inn på kosten og sett på hvor kvinnene har fått PCB fra, men vi vet ut fra andre studier i Norge at fet fisk er hovedkilden her i landet, sier lege og forsker Merete Eggesbø ved Folkehelseinstituttet.Forskningsdirektør Livar Frøyland ved Nasjonalt Institutt for Ernærings- og Sjømatforskning (NIFES) bekrefter at fet fisk er en viktig årsak til at nordmenn får i seg PCB. Hun understreker at man ikke kan trekke den slutningen at man skal spise mindre fisk. Det finnes positive helseeffekter ved å spise fisk, slår Eggesbø fast.Helsedirektoratet anbefaler gravide å spise fet fisk to til tre ganger i uken.- Det er ikke slik at vi endrer våre nasjonale kostråd for hele befolkningen basert på én undersøkelse. Våre råd er basert på omfattende vitenskapelig dokumentasjon, og de står fast, sier avdelingsdirektør for nasjonalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet, Anne Hafstad.Hun legger til at direktoratet likevel vil ta kontakt med Folkehelseinstituttet om undersøkelsen og vurdere om det kan være grunnlag for å korrigere rådene til gravide.Studien er basert på 15 andre studier som omfatter nesten 8.000 barn i 15 land i Europa. Den er del av EU-prosjektet Obelix og kalles Birth Weight and Prenatal Exposure to Polychlorinated Biphenyls (PCBs) and Dichlorodiphenyldochloroetylene (DDE). (©NTB)