I pluss etter navneskifte

Celina Midelfarts norske datterselskap i Midsona-konsernet tjente fem millioner i fjor.

Celina Midelfart - Foto: Finansavisen

Midelfart Sonesson er blitt til Midsona, og eier Celina Midelfart kan glede seg over den norske delen av at helse- og velværekonsernet tjente penger igjen i fjor. Omsetningen gikk riktignok ned 25 millioner kroner, men resultatet bedret seg fra minus 11,3 millioner kroner til i overkant av 4 millioner kroner i 2011.Styret skriver i beretningen at de forventer at den positive resultatsutviklingen vil fortsette i 2012.Midelfart Holding er i dag største aksjonær i svenske Midsona ab med 23 prosent av aksjene, som igjen eier det norske datterselskapet.Midsona Niorge (Mill. kr) 2011 2010Driftsinntekter 239,1 264Driftsresultat 5,6 - 11,3Resultat før skatt 2,3 - 16,4Resultat etter skatt 2,3 - 16,4