Krangler som aldri før om busker, dyr og søppel

Aldri før har Konfliktrådet hatt flere nabotvister å håndtere.

Foto: Scanpix

Naboer krangler om alt fra høye trær og busker, lukt og støy fra husdyr og søppel.Ferske tall fra Konfliktrådet viser at de i fjor behandlet 558 slike saker, mot 466 året før. Antall saker har vært jevnt økende de siste årene, skriver Bergens Tidende. Også Huseiernes Landsforbund merker stor pågang fra folk som er i strid med naboene sine. De får opp mot 900 henvendelser hvert år.- Vi er utrolig glad i hagene våre og er veldig opptatt av å ha de fint rundt oss. Størstedelen av sakene handler derfor om trær og busker som skygger for utsikten. Noen ganger blir situasjonen så opphetet at man ikke klarer å finne en løsning i fellesskap, sier informasjonssjef Gro Jørgensen i Konfliktrådet.Konfliktrådet har også behandlet saker som omhandler lukt- og støyplager fra husdyr, bråk fra naboleiligheten, båter på nabotomten som skygger for utsikten og uenigheter om vedlikehold av veier.- Nabokonfliktene er noen av de vanskeligste sakene vi har. Ofte opplever vi også at det handler om mer enn bare det treet som skygger for utsikten. Det kan være konflikter som har pågått i årevis, og mange følelser skal ut, sier Jørgensen.Hos Konfliktrådet klarer man i rundt 90 prosent av sakene å komme fram til en avtale mellom partene. Dersom man ikke klarer det, blir neste steg å kontakte advokat og få saken opp i forliksrådet. (©NTB)