Politiet har fått mer penger, men færre politifolk

Regjeringen har siden 2007 økt bevilgningene med 3,3 milliarder kroner, men det er færre politifolk i tjeneste nå enn den gang.

Grete Faremo - Foto: Scanpix

Politibudsjettet har økt fra 7,7 milliarder kroner i 2007 til 11 milliarder kroner i år. Likevel er det i dag ansatt færre politifolk. Pengene har i stedet gått med til flere sivilt ansatte, høyere lønn, vakttillegg og ulike investeringer, skriver Aftenposten.Justisminister Grete Faremos (Ap) svar på situasjonen er strukturomlegging av politidistriktene. Dette blir del av en resultatreform som hun skal legge fram.- Det er stilt mange spørsmål ved tildelingene til de enkelte politidistriktene. Jeg synes ikke det er riktig at vi politikere skal styre dette i detalj. Det bør være en konkret faglig vurdering. Men jeg ser også at kriteriene må følges tett og oppdateres i lys av samfunnsutviklingen. Befolkningen vokser mye raskere enn man trodde, og det er mye som har forandret seg på ti år, sier hun.Aftenpostens tall viser at det er befolkningen i kommuner rundt storbyer som berøres mest av hvordan politiets penger blir fordelt. Kommunene ligger i politidistriktene som har færrest politifolk per innbygger. Faremo innser behovet for å få flere politifolk i jobb.- Vi har fått sterke økninger på budsjettet. Da ligger det en stor forpliktelse til å bruke pengene best mulig. Det er en utfordring å løse oppgavene på en smart måte. En hovedbekymring er at på tross av økningene, har politiet utilfredsstillende teknologiske løsninger. Samtidig er det behov for å øke antall politifolk, sier hun. (©NTB)