Rousseff bekymret for brasiliansk økonomi

Brasils president Dilma Rousseff er pessimistisk når det gjelder utsiktene til at Brasils økonomi kommer seg på fote igjen i år.

Foto: Reuters

Hun satser nå på skattekutt og nye investeringer for å få vekst neste år.Blant tiltakene Rousseff planlegger er samordning av føderale skatter, en større privat rolle i driften av havner og flyplasser og en innsats for å senke utgiftene bedrifter har til strøm.Brasils økonomi har stått på stedet hvil siden midten av 2011 på grunn av svak industriell produktivitet, smitte fra krisen i Europa og svakere interesse for investeringer i landet.Den svake veksten er kommet som et sjokk etter at Brasil hadde en vekst på over 5 prosent i året i en årrekke. I 2010 var veksten på hele 7,5 prosent.Men etter at den sank til 2,7 prosent i 2011, øker bekymringen for at flaskehalser i økonomien skal hindre at veksten blir på over 3 prosent i mange år, om ikke drastiske tiltak blir satt i verk.