- Jeg er beredt på å fortsette arbeidet jeg har gjort i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Men det er statsministeren som bestemmer hva slags mannskap han vil ha, sier Aasrud til Klassekampen.Hun tar inn over seg kritikken hennes departement får i 22. juli-kommisjonens rapport, men på spørsmål fra Nationen svarer hun klart nei om hun har vurdert å trekke seg.Aasrud verner også Ingelin Killengreen, som var politidirektør fra 2000 til våren 2011. Fra våren 2011 har Killengreen vært ansatt som Aasruds departementsråd.- Jeg har tillit til Killengreen som departementsråd hos meg. Hun har stor erfaring med sikkerhetsarbeid. Så får vi jobbe oss gjennom rapporten. Det er det viktigste. Killengreen har bidratt til at vi har løftet arbeidet med sikkerheten. Kritikken som rettes mot Politidirektoratet må andre svare for, sier Aasrud.Killengreen ønsker overfor Nationen ikke å kommentere saken.