Norske studenter valfarter til utlandet

Blant annet øker andelen av norske studenter som vil til Tyskland og til Kina.

Foto: Scanpix
Kultur

I dag la Lånekassen frem tallene for utenlandsstudenter for studieåret 2011-2012, og aldri før har så mange studenter valgt å reise ut.President i ANSA Henriette N. Thommessen er fornøyd med tallenes tale, og hun er ikke overrasket over at flere studenter velger utlandet.- Mange har innsett at utenlandsstudier er en verdifull erfaring, og reiser ut for å tilegne seg språkkunnskaper og internasjonal kompetanse. Dette er viktig både for den enkelte student og for norsk samfunns- og næringsliv som helhet, sier Thommessen.- Selv om det er svært gledelig at antallet utlandsstudenter øker, ser vi at andelen av norske studenter som reiser ut har holdt seg stabil de siste årene. Dette mener vi har en sammenheng med at studiestøtten for utenlandsstudenter er dårligere enn tidligere, understreker ANSA-presidenten.Tyskland på vei oppAntall norske studenter som velger Tyskland som studieland, har sunket med 80 prosent siden 1994. Dagens tall viser den første økningen på 17 år.-Tyskland er en av Norges viktigste handelspartnere, og det er fantastisk å se at den negative Tysklandstrenden nå snur. ANSA har hatt et stort fokus på Tyskland de siste par årene, og vi gleder oss over at satsningen gir resultater, sier Thommessen.Kina mer populært Tallene viser også en økning av studenter som reiser til Kina. Dette er svært positivt, ettersom norsk næringsliv gjentatte ganger har etterlyst studenter med kunnskap om og erfaring fra, et viktig samarbeidsland med sterk økonomisk vekst.- Vi håper at antall norske studenter i blant annet Kina øker enda mer neste år, når den nye støtteordningen for BRIK-landene har fått full effekt. Samtidig er det nå viktig å utvide denne ordningen til også å gjelde andre vekstøkonomier av betydning for Norge, som Japan, Argentina og Malaysia, utfordrer Thommessen.FØLG HEGNARKVINNER PÅ FACEBOOK HER!

Nyheter
Politikk